Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Bezár

Általános Szerződési Feltételek

A  változtatás jogát fenntartjuk!

Az áruházban szereplő termékfotók illusztrációk, a termékek eltérhetnek a fotón ábrázoltaktól.

A jelen Általános Felhasználási Feltételek a SPOROL6 SHOP Kft. (6900 MAKÓ, Fülemüle u.2.); tel: 0036202240428, e-mail: info@sporol6.hu, Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság; Cg. 06-09-017880; adószám:23568479-2-06; Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,Reg.szám: CS23568479 üzemeltetett http://www.sporol6.hu, valamint partneroldalain elérhető online piactér szolgáltatásainak, és nyilvános fórumainak igénybe vevője általi használatának feltételeit tartalmazza.
A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az SPOROL6 SHOP Kft. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) 5. § (4) bekezdésének megfelelően. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól. A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§ ). Egyebekben 14. életévét be nem töltött kiskorú személy regisztrációjához törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§).
 • vállalkozás (Ptk. 8:1.§4.), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva fiókot nyit, és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A szerződés Magyar nyelven jön létre. 
A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét a számviteli szabályoknak megfelelően 5 évig őrzi. 
A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely felhasználó számára megtagadja a weboldalra való belépést, zároljon egy fiókot, vagy töröljön egy rendelést (még akkor is, ha az már visszaigazolásra került).
A belépés elutasításra kerülhet olyan esetben is, amikor az oldalon karbantartási/javítási munkálatok folynak, valamint új funkciók és szolgáltatások implementálásának ideje alatt.
A szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy szerverei maradéktalanul kiszolgálják a felhasználókat, akik ezáltal zavartalanul tudják használni az oldalt. Tekintettel azonban az Internet-alapú szolgáltatások technikai hátterére, a folyamatos elérés és a hibátlan adatátvitel nem garantált.

Pénz visszafizetési garancia, elállási jog:

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Minden termékünkhöz az Európai Unióban előírt 14 napos pénz visszafizetési garanciát biztosítunk. A 14 nap a termék átvételétől kezdődik, és naptári napban értendő.
45/2014. (II.) Elállási jog: A fogyasztó a szerződéstől a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat, erről lehetőség szerint, e-mailben, vagy postai úton kell tájékoztatnia a vállalkozást, hogy élni kíván elállási jogával. Az elállási jogát, a szerződés megkötésének a napja, és a termék átvételének a napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Korm. rendelet 22§ (1) bekezdése szerint a fogyasztó a 20§-ban biztosított jogát, a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásval; vagy b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Korm.rendelet 22§ (3) bekezdése szerint a 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát, a 20.§ (2) bekezdésében, illetve a 21.§-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
Elállás esetén a vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt) a vállalkozásnak.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Fontos tudni, hogy ha a terméket nem csak kipróbálták, hanem ezen felül is használták, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozunk a vállalkozás felé.

Figyelem!

Amennyiben vállalkozás köt szerződést a webáruházzal termékértékesítésre vagy szolgáltatás nyújtására, úgy a vállalkozás a Ptk. kötelmi jogi szabályait tartalmazó hatodik könyve a 93/13/EGK irányelv 2. cikk b) pontjának megfelelően nem minősül fogyasztónak, így a fogyasztónak nem minősülő vevőt nem illeti meg az indokolás nélküli elállás/felmondás joga sem. Ez esetben nem alkalmazhatóak a fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései. Ebben az esetben az elállási jog rendeltetéséből következik, hogy a szerződésszerű teljesítés után már nem gyakorolható, mert a teljesítés a szerződést megszünteti.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, 14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek, 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

FIGYELEM!
Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, lapra szerelt bútor esetén azt összeszerelte, amely eredeti állapotába már nem állítható vissza az összeszerelés jellegéből adódóan, ezekben az esetekben már nem állhat el a vásárlástól.
A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

A visszavásárláshoz  szükség van:

A vásárlást igazoló számla másolatára, amelyet a készülékhez mellékeltünk.
A visszaküldés előtt vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.
Lapra szerelt bútorok esetén, az átvételkori formájában tudjuk a terméket visszavenni - összeszerelt bútort nem vásárolunk vissza mivel az lapra szerelt bútorként újból már nem értékesíthető.
A termékek visszavételét, csak kizárólag nyomon követhető postai, vagy futárszolgálattal történő visszaszállítás esetén tudjuk fogadni.
A vonatkozó szabályok szerint elállás esetén, (amiről most olvas) a visszaérkezés napjától számított 14 napon belül kell visszafizetnünk a vételárat.
Nem rendeltetésszerű használat esetén az elállást nem áll módunkban elfogadni.

A termékleírásban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, esetenként eltérhetnek a termék valós funkcióitól, a gyártó által tévesen közölt és az oldalon tévesen megjelenő termékleírásért felelősséget nem vállalunk, ezért kérjük amennyiben bizonytalan egy-egy funkciót illetően, kérjen e-mailben pontosítást, vagy ha hibát észlel, kérjük, jelezze felénk e-mailben, hogy javíthassuk. Ebből az okból eredően is lehetősége van élni az elállás jogával, kérjük ebben az esetben is e-mailben jelezze ezt felénk, hogy élni kíván az elállás jogával. 
A promóciókban szereplő kedvezményes vásárlás lehetősége, csak magánszemélyes vásárlás esetén vehető igénybe. Céges vásárlás esetén, a kedvezményes áron nem vehető igénybe, abban az esetben a viszonteladói szerződésben szereplő áron tudjuk a terméket számlázni viszonteladói partnereink részére, egyéb céges vásárlás esetén pedig az eredetileg feltüntetett áron. Céges partnereket, csak viszonteladói szerződés keretében szolgálunk ki viszonteladói áron.

Garancia

Jelenleg minden új termékünkre 12 hónap kötelező jótállást biztosítunk, ettől eltérhetnek a gyártók által vállalt, 2év, 3év, 2+2év, 5év garanciális idő, amelynek részletes feltételeit a jótállási jegyen a gyártók feltüntetik.

A hatályos Magyarországi jogszabályoknak megfelelően minden termékre, amit értékesítünk jótállást vállalunk.
A garanciális igényének érvényesítését, a jótállási jegy vagy a  számla felmutatásával kezdeményezheti.
A jótállási jegy átadásának elmulasztása nem érinti a jótállási kötelezettség érvényét. 
A Magyar hatályos jogszabályok szerint a 10.000Ft értéket meg nem haladó termékek esetén a jogszabály nem ír elő kötelező jótállást, a szavatossági jogok érvényesítéséhez a vásárlást igazoló (számla) blokk szükséges, amin az értékesítési helyen fel kell tüntetni a vásárolt készülék típusát.
A szavatossági jogokat Magyar Közlöny: 2014. évi 43. szám, Érintett jogszabály: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, Módosította: 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet, Hatályos: 2014. április 9., 2014. szeptember 15., a PTK, és az 1999/44EK rendelet szabályozza.
A garanciajegyen történt bármilyen változtatás a garanciajegy érvénytelenségét vonhatja maga után.
Amennyiben technikai okok miatt a garanciajegy nem került lepecsételésre, és kitöltésre, úgy azt kérjük, postai úton juttassa vissza a számlán szereplő címre érvényesítés céljából. Az érvényesített, és megfelelően kitöltött garanciajegyet a rendelésében leadott szállítási címre postai úton visszaküldjük. Amennyiben ettől eltérő címre kéri a garancialevél visszaküldését, kérjük, azt a levélben jelezze, és pontosan adja meg. Kérjük, minden esetben írja bele a megrendelése azonosítóját. Ilyen esetben megajándékozzuk önt 300Ft kuponkedvezménnyel, melyet a következő vásárláskor igénybe tud venni, ezzel is igyekezve mindent megtenni önért.

Garancia feltételei:

 • a garancia a  garanciajegyen feltüntetett szervizben érvényesíthető.
 • a készülék megbontása, a zárjegy, ill. plomba eltávolítása garanciavesztéssel jár.
 • a készülék vételárát csak az általunk megadott szerviz bevizsgálása után áll módunkban visszafizetni.
 • amennyiben a készülék hibája nem tartozik a garanciális javítások körébe (pl.: nem rendeltetés szerinti használat, helytelen üzembe helyezés, kezelés, tárolás, elemi kár, erőszakos külső behatás, törés) a vételárat visszaadni, ill. a javítást saját költségünkre elvégeztetni nem áll módunkban.
 • a termék javítása esetén a garancia érvényessége meghosszabbodik a javítás időtartamával.
 • Akkumulátorral üzemelő készülékek értékesítése esetén az akkumulátor állapotára, működési időtartamára garanciát nem tudunk vállalni.

Minden termékünkre országos garanciát vállalunk, ami azt jelenti, hogy a garanciális problémát bármelyik szakszervizben elvégeztetheti, amely a garancia levélen szerepel, vagy a rajta szereplő központi ügyfélszolgálati számon tájékoztatásban kapott.

OUTLET termékgarancia:

Az Outlet termékeinkre a vásárlás napját követően 6 hónap, azaz hat hónap, gyártói garanciát vállalunk, amelynek feltételei megegyeznek a normál garancia feltételeivel.
Attól csak időtartamában tér el vagy a várható javítás idejével, és a javítást végző szervizbe szállítás módjában.
Abban az esetben, ha a vásárlás helyére kell a készüléket visszaszállítani, annak költsége minden esetben a vásárlót terheli. Outlet Split Klíma esetén csak az általunk beszerelt és beüzemelt klímaberendezésekre vállalunk garanciát, a garancia ez esetben 1év.

Regisztráció

A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Egy adatbekérőt kell kitölteni: felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges majd a regisztráló beazonosítására szükséges alapvető adatok, számlázási és szállítási adatok. A regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást válik érvényessé a regisztráció. A Regisztráló a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adataim linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs adatlapjáról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, és pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a kapcsolat menü pontban találja.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Átutalással, vagy utánvéttel történő fizetés kezdeményezésekor, a megrendelés után és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására az Online áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával és a rendelés elküldésével van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a Pénztár linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait. Módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor.

Adatbeviteli hibák javítása

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

E visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.

A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut térítés ellenében házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj számlán feltüntetésre kerül. Az Ügyfél az aktuális szállítás díjáról a szállítási feltételek menüponton keresztül tájékozódhat. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Nagyméretű háztartási gépek (pl. mosógép, szárítógép, mosogatógép, hűtőszekrény, fagyasztóláda- és szekrény, tűzhely) kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra, ingyenes kiszállítás nem igényelhető!

Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Weboldalon közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási időpont minden esetben a szállítási értesítő visszaigazolásban szerepel.

A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról a fizetési feltételek menüpontban tájékozódhat. Elektronikus online számla kiállítása esetén a digitálisan aláírt eredeti számla, a regisztrációkor megadott e-mail címre kerül kiküldésre. A kiküldést a számlázó rendszer az info@sporol6.hu e-mailcímről teljesíti. A vevő hozzájárul, hogy részére elektronikus számlát bocsássunk ki, amennyiben nem járul hozzá, erről a megrendelésekor tájékoztatja a vállalkozást. Cégünk a Billsoft számlázó rendszert használja.

Szavatosság, kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a szavatosság kellékszavatosság pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A Szolgáltató írásos engedélye nélkül kifejezetten TILOS például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – ezek megvalósulása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Szellemi tulajdonjogok
 

A weboldalon található tartalom, a forma, a szöveg, a grafika, a logók, a gombok, az ikonok, a képek, a hangfájlok, a digitális letöltések, az adatok és a szoftverek a Szolgáltató tulajdonát képezik. A Szolgáltató jogait Magyarország törvényei, a nemzetközi szerzői jogi- és adatbázis törvények védik.

A fentiek általános alkalmazhatóságán nem túllépve, a Szolgáltató alkalmanként lehetőséget biztosít háttérképek, képernyővédők és egyéb hasznos programok letöltésére az oldalról.

Az oldalra való belépés vagy használat nem jogosítja fel a felhasználót/ügyfelet az oldal tartalmának eladására vagy kereskedelmi célból történő felhasználására.
A felhasználónak/ügyfélnek nincsen joga a Szolgáltató által forgalomba hozott termékek listáját, leírását és árát összegyűjteni és ezeket felhasználni, valamint nem készíthet másolatot az oldalról vagy annak tartalmáról.
Bármely fiókinformáció letöltése vagy másolása egy másik kereskedő javára – ahogyan más, automatikus módszer használata az adatok lementésére vagy megszerzésére – szigorúan tilos a Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül.

A weboldalra történő belépés, valamint az oldal használata nem jogosítja fel a felhasználót/ügyfelet a tartalom reprodukciójára, másolására, eladására, lementésére, újraeladására vagy az oldal bármely komponensének kereskedelmi célból történő felhasználására. Ez alól kivételt képez, ha az ügyfél a Szolgáltató által kiállított, vonatkozó írásos engedéllyel rendelkezik.

A felhasználónak/ügyfélnek nincsen joga az oldalról származó logók, márkák vagy más grafikák/rajzok használatára, a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül.
A felhasználó/ügyfél beleegyezik, hogy a Szolgáltató a weboldal használatával kapcsolatos összes információt szabadon használja, reprodukálja, megjelenítse, módosítsa, terjessze és átadja ezeket az információkat. Hasonlóképpen a felhasználó/ügyfél beleegyezik abba is, hogy a Szolgáltató szabadon felhasználhassa a weboldalán megosztott ötleteket, koncepciókat, know-how-kat vagy technikákat. A Szolgáltatót nem terheli ezekkel az információkkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség, kivéve, ha az érvényben levő törvények nem rendelkeznek másként az adott esetre vonatkozóan.

Jogérvényesítési lehetőségek, reklamáció, kapcsolattartás:

Az ügyfélszolgálat a szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, és felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a felhasználó az ön lakóhelye szerinti illetékes hatóságokhoz fordulhat:

1. Békéltető Testület, vagy

2. Járási Hivatalhoz, illetve

3. a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni. A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen online garancia bejelentés elérhetőségen, fogadja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Békéltető testülethez, vagy Járási hivatalhoz, illetve a hatáskörrel és illetékeségeéggel rendelkező bírósághoz. 
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. 

A Csongrád Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
 
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36-62/554-250/118 
Fax: +36-62/426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Köszönjük a bizalmát és bízunk benne a jövőben is elégedett vásárlóink közt tudhatjuk.

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az SPOROL6 SHOP KFT. székhely: 6900  Makó, Fülemüle utca 2. (a továbbiakban: Szolgáltató), Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság; Cg. 06-09-017880; adószám:23568479-2-06; Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Reg.szám: CS23568479 üzemeltetett http://www.sporol6.hu, online piactér szolgáltatásainak, és nyilvános fórumainak igénybe vevője általi használata során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Szolgáltató a www.sporol6.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A Szolgáltató, a jogszabályoknak megfelelően bejelentett internetes csomagküldő kereskedelmi tevékenységet folytat és online piacteret üzemeltet. 

A jelen Szabályzat feladata, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Adatkezelő minden tőle elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a web áruházban kezelt személyes adatait.

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: SPOROL6 SHOP KFT
Székhely : 6900 Makó, Fülemüle u. 2.
Levelezési cím: 6900 Makó, Postafiók 4.
Telefonszám: +36 20 2240428
Email cím: info@sporol6.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:
 NAIH-104210/2016.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Regisztrációs adatlapon megadandó következő személyes adatok:

 • saját e-mail cím
 • saját név
 • jelszó
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • telefonszám

3.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

3.3. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3.4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az érintett beleegyezését követően az Info. tv.-ben meghatározott módon személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának számát az átvétel megtörténtét hitelt érdemlően bizonyító áruátvételi okmányokon rögzítse. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány bemutatásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében az érintett kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

3.5. Klímarendeléshez köthető adatkezelés

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet értelmében a klímarendelet hatálya alá tartozó Klíma rendelések esetén a Szolgáltató köteles ellenőrizni, hogy az Érintett rendelkezik-e a Rendeletben meghatározott végfelhasználói nyilatkozattal. A feldolgozás során a nyilatkozatból a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat továbbítja a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felé:

 • Számlázási név
 • Számlázási irányítószám
 • Számlázási város
 • Klíma típusa
 • Szolgáltató által kiállított számviteli bizonylat sorszáma

3.6. Tájékoztató levél, Hírlevéllel, személyre szabott hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

 A Szolgáltató oldalain hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Szolgáltató. részére:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Cím
 • Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
 • Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
 • Vásárlási szokások

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is leiratkozhatnak a hírlevélről.

3.7. Egyéb célú adatkezelés

A Szolgáltató (adatkezelő) a Weboldallal, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos megkeresés esetén, amennyiben az személyes adatot is érint, telefonon nem nyújt felvilágosítást. Az érintett minden esetben írásban, e-mailben, vagy postai úton keresse meg a szolgáltatót. 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA CÉLJA, ÉS MÓDJA

4.1. Szolgáltató (adatkezelő) Weboldal szolgáltatásainak a használatához, és az értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli az Érintettek személyes adatait, kizárólag a Weboldal használatához, és a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, szállítás, hatóságok felé kötelező adatközlés) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint,  az  érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001, évi CVIII. törvény alapján kerül sor.  Az érintettek köre: regisztrált felhasználók. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve  a kérdéses adatok önkéntes magadásával adja meg. 

4.2.  Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. 

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten az alábbi esetekben használja fel:

- Rendelések kezelése, teljesítése és házhoz szállítása
- a weboldallal kapcsolatos szolgáltatások biztosítása
- fizetések lebonyolítása
- a rendelésről, a termékekről, az igénybe vett szolgáltatásokról, valamint termékkel kapcsolatos értesítésekhez

 4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése az adatok önkéntes megadásával és az adatkezeléshez való hozzájárulással kezdődik és az Érintett kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított Info.tv.-ben meghatározott ideig tárolja.

5.3. Ezen rendelkezések nem érintik az egyéb törvényekben, jogszabályokban (pl. számviteli, adó, fogyasztóvédelmi jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

5.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése az Érintett hírlevélről történő leiratkozásáig tart.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Szolgáltató pénzügyi, kereskedelmi, logisztikai munkatársai és azon partnerei, amelyek az adatkezelés céljának a teljesítése érdekében járnak el a Szolgáltató nevében. Pl.: a rendelések feldolgozása, teljesítése, termékek szállítása, hitelkártyás fizetések, áruhitel lebonyolítása. Az adatkezelők személyes adatokat csak olyan mértékig kezelik, amelyek az adatkezelés céljának a teljesüléshez feltétlenül szükségesek, vagy törvény írja elő.

6.2. A Szolgáltató az elektronikus számla kibocsátása érdekében az Érintett által megadott adatokat továbbítja Bill Soft Kft. részére. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére elektronikus számla kiállítása, melyet a Szolgáltató elektronikus úton, az Érintett által megadott email címre küld.

6.3. A Sporol6 Shop Kft. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: SPOROL6 SHOP KFT. 6900 Makó, Pf. 4.

E-mail cím: info@sporol6.hu

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga is helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik más törvények, jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a törvényben, jogszabályban előírt időtartamig megőrzi.

7.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL, HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

8.1. Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, a szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja.

8.3. A  Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. Hírlevél

A regisztráció során  megadott e-mail címekre hirdetést vagy reklámot (Hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett önkéntes hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A Szolgáltató a hírlevél igénybe vétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva  vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. Regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is leiratkozhatnak a hírlevélről.   

8.5. Személyre szabott hírlevél

 A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében a Szolgáltató a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja és ennek eredménye alapján személyre szabott hírlevelet is küldhet a számukra.

A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadók. A leiratkozást követően a Szolgáltató a továbbiakban nem küld személyre szabott hírlevelet

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Weboldalon biztosított módon.

 

Makó, 2017. június 06.